Verander de wereld, begin bij jezelf.

29-09-2021 10:48

De lamp wacht na een lange dag van verwaarlozing op de vlam van de avond. Tagore. 

De titel bevat een bekende uitspraak, maar wat houdt het eigenlijk in. Waar ik de aandacht op wil vestigen is het feit dat we met onze overtuigingen en opvattingen illusies in stand houden en dat deze illusies ons leven kunnen gaan beheersen. Kijk eens naar de volgende overtuigingen: mensen zijn niet te vertrouwen, je hoort er alleen bij als je je aanpast, je bent niet goed genoeg zoals je bent, je bent slecht, schuldig, andere mensen zijn je vijanden. Deze overtuigingen roepen allemaal angst op. Vanuit angst reageer je anders op de ander, dan vanuit vertrouwen. Wanneer je je sterk voelt, vrolijk en levenslustig bent, benader je mensen om je heen op een andere manier dan wanneer je bang bent, onzeker of wantrouwend. Angst isoleert. Je sluit je af voor de ander. Zo creeer je je eigen eenzaamheid. Terwijl vrolijkheid, plezier en zelfvertrouwen een heel sterk gevoel van verbinding geven. Je zou zeggen dit is een pleidooi voor positief denken. Daarmee zijn alle problemen opgelost. Zo eenvoudig is het niet. De negatieve overtuigingen vinden hun basis in negatieve, pijnlijke ervaringen. Ervaringen waarin je vertrouwen is beschaamd of je gekwetst bent door een ander. Overtuigingen kunnen ook zijn  aangepraat door ouders en opvoeders. Als iets continue wordt herhaald krijgt het een eigen waarheid. Er zijn overtuigingen waarvan je je bewust bent, maar zijn ook onbewuste overtuigingen. Handelen vanuit een bepaalde overtuiging roept een reactie op die bij de overtuiging past, de selffulfilling prophecy. Als je iemand op een voetstuk plaatst, zal de ander bepalen wat goed is, omdat jij dat laat gebeuren. Als je baas altijd gelijk heeft, wordt het lastig om je eigen mening naar voren te brengen. En als je bang bent voor represailles word je helemaal voorzichtig. Je leert je onderbewuste overtuigingen herkennen door de manier waarop je naar andere mensen en gebeurtenissen kijkt. Ervaar je de hele wereld als onveilig, dan voel je mogelijk onveiligheid in jezelf. Vind je dat de mensen om je heen kritisch, onaangepast en boos zijn, dan heb je mogelijk moeite met hoe jouw leven verloopt en ben je daar ontevreden over. De mensen en gebeurtenissen om je heen kunnen dus een spiegel zijn van je eigen innerlijke wereld. Je kunt deze wetenschap gebruiken om wakker te worden en te onderzoeken wat het over jou zegt. In plaats van de ander te beschuldigen. Door vrede te sluiten met je eigen binnenwereld, ontstaat er ruimte om anders op de buitenwereld te reageren. Wanneer jij vriendelijk bent en anderen positief benadert, reageren ze ook positief op jou. En is dat niet het geval, dan heeft iemand een eigen overtuiging of ervaring waar hij/zij aandacht aan kan geven. Des te beter je jezelf leert kennen, des te meer heb je de mogelijkheid je eigen leven vorm te geven op de manier die je past. Dat betekent niet dat er geen negatieve ervaringen zijn, maar dat je je er niet meer in mee laat slepen en dat je meer invloed hebt op je eigen reactie. Uiteindelijk geeft het meer zelfvertrouwen, vrijheid en ontspanning. 

Contact

Titia Mulder Praktijk Apsara
Willem Plojterlaan 7
9766PL Eelderwolde.
0640463637
050 3095591
titiamulder@home.nl