Mindfulness en Meditatie

Meditatie is een oefening met een speciale combinatie van alert blijven, de aandacht gericht houden én tegelijkertijd heel diep ontspannen in een verruimd bewustzijn. De houding kan variëren: zitten, staan, lopen en liggen. Bij mindfulness richt de aandacht zich vooral op de eerste 2 aspecten. Het verruimde bewustzijn is specifiek aan meditatie gerelateerd.

Mindfulness. Milde, open, aandacht.

Het is mogelijk een  mindfulness/meditatie cursus te volgen  via de praktijk of via de werkgever in de vorm van een lunch of einde werktijdbijeenkomst van een uur.

Mindfulness kan je helpen bij je persoonlijke groei, omdat het je bewust maakt van je eigen patronen en overtuigingen. Dit kunnen prettige en onprettige ervaringen zijn. Ontspanning is belangrijk, maar je komt dan ook je eigen spanning tegen. Ik gebruik het als een hulpmiddel bij het verwerken van verlies en rouw, bij overweldigende emoties of malende gedachten. De oefeningen helpen je om in het hier en nu te zijn of steeds daarnaar terug te keren. Door te focussen op lichaamssensaties nodig je je onderbewustzijn uit om niet alleen bij de gedachten of het gevoel te blijven. De aandacht wordt als het ware verdeeld, doordat de focus op het lichaam is gericht. De emotie kunnen daardoor minder heftig zijn en beter vol te houden. Door te focussen op de ademhaling kun je, als het ware, door moeilijke momenten heenademen. Mildheid en zachtheid voor jezelf is daarbij belangrijk. Je hoeft geen prestatie te leveren. 

Bij het navolgende heb ik wat informatie samengevat als je iets meer van mindfulness zou willen weten. Mindfulness is een uitdrukking die oorspronkelijk afkomstig is uit het  Boeddhisme. In het Westen is het bekend geworden door het werk van onder anderen Thich Nhat Hanh. De Amerikaan Dr. Jon Kabat-Zinn heeft op basis hiervan een voor het westen bruikbare  training ontwikkeld, mindfulness based stress reduction (MBSR) met geweldige resultaten. In de literatuur  en ander onderzoek  (Kabat Zinn 2003) over positieve psychologie wordt gesteld, dat  naast andere dimensies, mindfulness een positieve bijdrage levert aan het gevoel van welbevinden.

Mindfulness versterkt de  helderheid en levendigheid van het bewustzijn in het hier en nu, waardoor het een belangrijke bijdrage levert om los te komen van ongezonde gewoonten en gedrag, automatische gedachten en gewoontes.
Medicijnen, alcohol en drugs onderdrukken het bewustzijn. Mindfulness kan helpen om het systeem te herstellen, de relatie tussen lichaam en geest, gedachten en gedrag. Bij mindfulness neem je de ervaringen waar, precies zoals ze zijn en
is er een mogelijkheid om een andere keus te maken. ( Brown en Ryan 2003)

Mindfulness helpt om een andere levenshouding aan te nemen:  bewust te zijn van alles wat zich voordoet in het hier en nu, zonder daarover te oordelen of het te willen veranderen.

De zin van mindfulness ( Maex  2006):
Onderbreken waar je mee bezig bent. Aandacht geven ipv doorgaan op de automatische piloot.    
Vertrouwd raken met wat er in je gebeurt. Eerder stress, spanning en grenzen  in jezelf opmerken.  
Op andere wijze met jezelf omgaan. De middenweg vinden tussen negeren en meegesleept worden door je gedachten en emoties. Wel voelen en contact houden, met de vrijheid om te beslissen wat je gaat doen.

Mindfulness  helpt om waar te nemen zonder oordeel. Dit betekent observeren zonder interpreteren. Het is de kunst om de
waarneming te scheiden van de interpretaties en de gevoelens die deze oproept. Een oordeel houdt je namelijk af van aanwezig zijn in het nu. Door gedachten waar te nemen, zul  je steeds weer merken hoeveel er wordt gezegd in je hoofd. Je zult merken dat je oordeel je reactie bepaalt op de alledaagse gebeurtenissen. Vaak zijn dit automatische en ingesleten patronen in de geest. Het lijkt zo vanzelfsprekend: leven in het heden, in het nu. Een groot deel van de tijd zitten we met ons hoofd in het verleden of de toekomst. We denken aan een gebeurtenis van gisteren of maken ons druk om zaken die volgende week moeten gebeuren.  Die vooruitblik en het terugkijken hebben niks met het heden te maken. Wat er op dit moment om ons heen gebeurt ontgaat ons daardoor grotendeels. Mensen leiden door de hectiek van alledag aan aandacht verlies en concentratie verlies. Door middel van (aandacht)training zoals hierboven beschreven is het mogelijk een andere levenshouding aan te leren; met aandacht en concentratie leven in het heden. Het nu!  Vertrouwd raken met je eigen reacties is de enige weg naar vertrouwen en zelfvertrouwen. Alleen met mildheid en zelfrespect kun je je eigen handelen onder ogen zien, anders ligt het gevaar van zelfvernietiging op de loer. Mediteren is een methode binnen mindfulness.

 

 

Cursussen Mindfulness en meditatie.

Op donderdagmiddag 16.45- 18.00 zijn er open groepen in de Praktijk. Zie voor meer info de agenda. Ervaring is niet noodzakelijk.

Het is ook mogelijk korte bedrijfs mindfulnesscursussen af te spreken in de lunchpauze of aan het eind van een werkdag.Heb je ook belangstelling voor bedrijfsmindfulness? Ik kom graag langs voor een vrijblijvende toelichting en kennismaking..

 

Bedrijfsworkshop Mindfulness: "milde, open,aandacht".

Beoefening van mindfulness betekent op een speciale manier oplettend zijn:"bewust aanwezig zijn in het hier en nu, zonder te oordelen."( Kabat-Zinn 2003,vertaling Ger Schurink)

Mindfulness  gebruikt  meditatie, op jezelf gerichte aandacht, als middel om je meer bewust te worden. De oefeningen zijn er op gericht om de aandacht te trainen. Dit heeft op langere termijn  als effect dat concentratievermogen en de helderheid toenemen. Het wordt rustiger en overzichtelijker in je hoofd, en daardoor kun je datgene wat je doet meer ontspannen en met aandacht doen. Er ontstaat meer ruimte voor nieuwe inzichten en ideeën. Er ontstaat een soort innerlijke  ruimte om een besluit te nemen, voordat je in actie komt.  Zonder dat beslissingsmoment  handel je op de automatische piloot. Belangrijk is ook dat je je bewust wordt van de oordelen die je dagelijks velt. We zien niet meer wat er werkelijk is, maar interpreteren de feiten. Ook deze interpretaties leiden vaak tot stress in de vorm van malende gedachten en emoties. Door je te richten op wat er is, kun je het oordeel uitstellen.

In situaties waarin je met veranderingen te maken hebt, of werkdruk en stress als gevolg daarvan, kan het beoefenen van mindfulness een hulpmiddel zijn om je te blijven  focussen op wat je onderhanden hebt in het hier en nu en je niet te verliezen in angsten en zorgen. De oefeningen helpen om dieper te ontspannen. Door stil te staan bij eigen gedachten, emoties en lichaamssensaties kun de signalen van het lichaam in geval van stress tijdig oppakken en bijsturen. Op de langere termijn zul je minder last hebben van stressvolle situaties.  Je ervaart ze, door je veranderde houding,  minder als stressvol.  De Amerikaan Dr.Jon Kabat-Zinn heeft op basis van mindfulness een voor het westen bruikbare  training ontwikkeld, mindfulness based stress eduction (MBSR) met geweldige resultaten.

Hoe wordt er gewerkt?   Deze workshop, van 1,5 uur, is bedoeld om kennis te maken met Mindfulness. De workshop is vooral ervaringsgericht. De oefeningen worden zittend op een stoel uitgevoerd en zijn meditatief van aard. De oefeningen worden stap voor stap begeleid. Iedereen kan meedoen. De oefeningen helpen om meer bewust te worden van ademhaling en spanning en ontspanning van delen van het lichaam. Door te focussen op het lichaam en de ademhaling in het 'hier en nu' kun je in een diepere ontspanning terecht komen en even alle drukte in je hoofd loslaten. Aan het eind van de oefening is er muziek, die het ontspannen ondersteund. De meeste mensen voelen zich na de oefeningen meer ontspannen, maar het is ook mogelijk dat je juist de spanning en weestand in jezelf tegen komt. Er is wat er is. Belangrijk om jezelf met mildheid te bezien. 'Zo is het nu', is, naast mildheid, een belangrijk uitgangspunt bij mindfulness.

Meer weten over mindfulness?

Definitie:  Mindfulness is een levenshouding,
waarbij je je meer bewust bent van alles wat zich voordoet in het hier en nu, zonder direct te oordelen of het te willen veranderen. Uit onderzoek is gebleken dat mindfulness kan helpen om het systeem te herstellen, de relatie tussen lichaam en geest, gedachten en gedrag. Bij mindfulness neem je de ervaringen waar, precies zoals ze zijn en is er een mogelijkheid om een andere keus te maken. ( Brown en Ryan 2003) Net als bij pianospelen, vraagt het beoefenen van mindfulness regelmatige oefening. Liefst dagelijks.

Er zijn meerdere ingangen mogelijk om  oefeningen te doen. Bij de start van mindfulness kun je vooral onderstaande oefeningen tegenkomen.
Aandacht  richten op het lichaam en lichaamssensaties;  
Aandacht naar ademhaling en de pauzes tussen in- en uitademing ; 
Aandacht richten op zintuigen;  
Openen voor muziek, geluid en de ervaringen die dit naar voren brengt..


 

 

Contact

Titia Mulder Praktijk Apsara
Willem Plojterlaan 7
9766PL Eelderwolde.
0640463637
050 3095591
titiamulder@home.nl