Burn out

30-09-2018 08:42

Samenvatting met belangrijke informatie over burnout uit het boek ABC van psychische problemen.

BURN-Out. “Druk – druk – druk”.

5 mogelijke oorzaken

1.    Nooit geleerd om grenzen te stellen. Niet zeggen wat niet bevalt. Niet zeuren maar poetsen.

2.    Hoge eisen stellen aan jezelf. Het is nooit goed genoeg. Perfectionisme.

3.    Niet gauw iets uit handen geven. Alles is interessant en leuk. Liever zelf regelen dan is het sneller klaar en precies zoals je wilt

4.    Het werk past niet meer. Veranderingen in de organisatie, andere verwachtingen, teveel routine.

5.    Relatie leidinggevende is niet goed. Betrokkene durft niet in gesprek te gaan of voelt zich niet gezien.

Kenmerken 5 ontwikkelingsfasen naar een burn-out.

1.    Hoge eigen verwachtingen kunnen niet worden waargemaakt.

2.    Betrokkene raakt uit balans en gaat nog harder werken om doelen te bereiken.( tegenzin en conflicten.)

3.    Lukt dit niet, dan nemen spanning en frustratie toe en neemt de voldoening in het werk af. Iemand sluit zich van de wereld af en fysieke klachten nemen toe maar worden genegeerd.

4.    Fysieke klachten kunnen niet meer genegeerd worden en er ontstaan conflicten op het werk.

5.    Weerzin tegen het werk is maximaal. Betrokkene wil ontslag nemen. Betrokkene knapt volledig af en wil alleen nog maar slapen.

NB.  Een burn-out onderscheidt zich van overspanning door de langere duur van uitputting. Bovendien is de uitputting bij burn-out strikt het gevolg van werkstressoren, terwijl overspanning door elke stressor kan worden uitgelokt.

Symptomen ( 3 centrale):

1.    Uitputting, de rek is er uit. Inspanning en herstel is uit balans. Vermogen te herstellen van geestelijke en lichamelijke uitputting is verloren gegaan. Denken en emoties verwerken zijn aangetast en daar komt fysieke vermoeidheid bij. De uitputting gaat gepaard met prikkelbare stemming en spanningsklachten als hoofdpijn of slecht slapen.

2.    Afname van emotionele betrokkenheid bij het werk. Idealisme slaat om naar cynisme. Betrokkenen ziet de zin van het werk niet meer in.

3.    Afname van competentie voor het werk. Betrokkene kan niet meer dezelfde hoeveelheid werk aan, ook de kwaliteit is afgenomen en hij twijfelt steeds meer aan eigen kunnen.

Factoren die burn-out in de hand werken:

·         Hoge werkdruk gekoppeld aan monotoner wordende taken

·         Te weinig tijd voor persoonlijke aandacht voor de klanten, collega’s

·         Verloren gaan van persoonlijke betekenis van het werk

·         Onvoldoende regelruimte om zelf iets te veranderen.

Persoonlijke factoren: “ te veel en te goed willen doen”.

Oververantwoordelijk, overbetrokken, niet goed kunnen delegeren, niet goed nee kunnen zeggen, slecht time management, onzeker of niet snel tevreden met resultaten zijn.  Door sterke motivatie geen pauzes nemen, dus geen tijd nemen voor herstel.

Behandeling:

1.    Behandeling van slaap- en angststoornissen gaan voor. (Door een arts)

2.    Conditieverbetering en fysiek herstel ( wandelen en fietsen). Ruim de tijd nemen, duurt langer dan bij overspanning.

3.    Leren grenzen (opnieuw) te voelen en te hanteren. Leren herkennen van lichaamssignalen. Onderzoeken van onderliggende oorzaken en  “blinde vlekken”.

4.    Opnieuw op zoek naar eigen waarden ( eigenwaarde), zingeving, plezier in het leven. Werken aan ( nieuwe ) vaardigheden voor blijvende verandering.

5.    Werk komt in principe pas later aan bod. Onderzoeken of er conflicten zijn op het werk  en die eerst oplossen.

6.    Starten met re-integratie. Stap voor stap ( met begeleiding) de terugkeer naar werk opbouwen.

Herhaling voorkomen:

Als je alleen symptomen oplost en niets aan de onderliggende oorzaak doet is de kans op herhaling groot. Coachen helpt om de onderliggende oorzaken en de blinde vlekken op te sporen. Begeleiding tijdens de re-integratie, ook als iemand zich beter voelt, helpt om de vinger aan de pols te houden en terugval te voorkomen. In de werksituatie zelf komen bij terugkeer de (innerlijke) conflicten die tot uitval hebben geleid weer naar boven. Deze ( vaak) onvoorziene spanningen worden in de begeleiding onmiddellijk gesignaleerd en kunnen worden besproken en uitgewerkt. Daarnaast is er aandacht voor de inspanning en herstel balans. In het coachtraject worden tevens nieuwe vaardigheden aangeleerd ( nee zeggen, grenzen stellen, reëlere eisen stellen aan jezelf, kijken waar jouw verantwoordelijkheid ligt, timemanagement, e.d.) om herhaling te voorkomen.

Bron, Het ABC van psychische problemen op het werk. Cor Prevo en Marjolein van Burik. 2002 Uitgeverij THEMA Isbn 90.5871.132.3

 

Contact

Titia Mulder Praktijk Apsara
Willem Plojterlaan 7
9766PL Eelderwolde.
0640463637
050 3095591
titiamulder@home.nl