Transitiemanagement: Veranderen in verbinding

05-08-2017 08:50

 'Veranderen in verbinding'als je wilt weten wat je kunt doen om medewerkers te ondersteunen en te begeleiden bij verandering in het werk.

Een directeur: “Het zou me heel wat waard zijn als ik wist hoe ik mensen in beweging kan krijgen, zodat ze het echt anders gaan doen i.p.v. achterover blijven hangen en zich verzetten.”

Voor: HR functionarissen, P&O-ers en leidinggevenden. En alle andere functionarissen die beroepsmatig met het begeleiden van mensen bij organisatieverandering te maken hebben.

Reorganisaties, fusies, bezuinigingen, krimp, "lean". In de meeste organisaties zijn permanent grote en minder grote veranderingen gaande. Deze workshop gaat niet over de inhoudelijke kant van de verandering maar over de menskant. Hoe begeleid je medewerkers bij het omgaan met de verandering, zodat ze  het werkelijk anders kunnen gaan doen. De hiergenoemde veranderingen vragen een fundamentele aanpassing van alle betrokkenen, dat gaat niet vanzelf. Verandering van gedrag is een individuele keuze. Er wordt gesproken over weerstand tegen de verandering als medewerkers niet direct meegaan, maar is dat wel waar? Vaak richt men zich bij een verandering op de inhoud van de verandering en niet op het noodzakelijke aanpassingsproces van de medewerkers, de transitie. Een transitie is het innerlijk proces dat mensen doormaken voordat ze het werkelijk anders gaan doen. In dit proces komen veel elementen van verliesverwerking voor. Weten hoe dit proces verloopt helpt om passende maatregelen te ontwikkelen en aandacht te hebben voor het tempo van de verandering. Niet erboven staan, maar in verbinding blijven met alle betrokkenen. Veel leidinggevenden en HR functionarissen worstelen met de vraag hoe medewerkers te begeleiden, die niet mee gaan in de verandering en blijven "hangen" in oud gedrag.

Hoe je deze medewerkers kunt opvangen en begeleiden, met aandacht voor de achtergronden van gedrag  bij verandering zijn de thema's van deze workshop.  Welke maatregelen je kunt nemen in je organisatie als leidinggevende of als HR-professional. 

Wat kun je verwachten? In interactieve vorm, informatie over en inzicht in het ( innerlijk) proces van verandering, de transitie. Verdieping van het onderwerp aan de hand van vragen en casuïstiek van deelnemers en praktische tips.

 

Contact

Titia Mulder Praktijk Apsara
Willem Plojterlaan 7
9766PL Eelderwolde.
0640463637
050 3095591
titiamulder@home.nl