Gratis sessie in verband met Corona

17-11-2020 09:25

Graag breng ik onderstaand bericht onder de aandacht namens de stichting Landelijk Steunpunt Verlies (LSV) en mijzelf als professioneel rouwbegeleider. Doel is mensen te steunen die als gevolg van Corona te maken hebben met verlies. Nieuwe clienten kunnen gebruik maken van het aanbod van 2 gratis consulten om hen op weg te helpen. Dit aanbod geldt tot 1-1- 2021. 

Mede als gevolg van de uitbraak van het corona virus is er sprake van verlies. Overlijden, verlies van gezondheid, verlies van werk, van inkomen en bestaanszekerheid, eenzaamheid en isolatie. Ondersteuning en hulp kan heel belangrijk zijn om mensen verder op weg te helpen na een verlies. Niet elke hulp hoeft specialistisch te zijn, maar de LSV, heeft in haar landelijke verwijsbestand 150 specialisten op het gebied van rouw en trauma, die professionele ondersteuning kunnen bieden. Daarnaast is er zorg voor educatie en lotgenotencontact. Dit is niet bij iedereen bekend. De LSV probeert hier landelijk aandacht voor te vragen. Veel mensen hebben familieleden die in de afgelopen maanden zijn overleden en waar ze geen afscheid van hebben kunnen nemen door de landelijke maatregelen. Dit heeft invloed op het integreren van dit verlies en kan van invloed zijn op het rouwproces en de verwerking. Het voelt onaf en kan schuldgevoel oproepen. In sommige gevallen kan professionele hulp uitkomst bieden om mensen weer op weg te helpen. In dat kader is er een groep professionele rouwbegeleiders binnen de LSV die heeft besloten nieuwe clienten 2 gratis consulten ( ook via Skype) aan te bieden van 45 minuten. Dit aanbod geldt tot 1-1-2021 Daarna en bij meer sessies geldt het tarief van de betreffende praktijk. Als je je herkent in deze omschrijving kun je ook met mij contact zoeken voor een afspraak. 

Contact

Titia Mulder Praktijk Apsara
Willem Plojterlaan 7
9766PL Eelderwolde.
0640463637
050 3095591
titiamulder@home.nl