Opleiding en ontwikkeling

Whispered Wishes: "Ontwikkeling begint met een hartenwens en de bereidheid die te volgen."

De problematiek van verlies in organisatiecontext moet niet worden onderschat. Het betreft niet alleen de zorg bij het overlijden van een medewerker of een dierbare van een medewerker, maar ook de grote veranderingen ( fusie, reorganisatie) in de organisatie zelf die van invloed zijn op het evenwicht en welbevinden van allen die daarin werkzaam zijn. Elke verandering vraagt een aanpassing en niet iedereen is daar direct toe in staat. Vanuit management of HRM kun je met kennis van zaken het proces bijsturen, wanneer je je bewust bent van de valkuilen. Als medewerker kun je je laten informeren en ondersteunen, zodat je niet verdwaalt in je eigen onzekerheid en emoties.

Apsara verzorgt bijscholing voor belangstellenden ( managers, HR professionals, werknemers)  die in korte tijd goede informatie, praktische handvatten en inzicht zoeken ten aanzien van de problematiek van verlies en rouw  in brede zin in relatie tot werk en organisaties. Verdieping is daana mogelijk maar niet voor iedereen noodzakelijk.

Mindfulness.( zie aktiviteiten en diensten)

Er zijn workshops van een dagdeel  met open inschrijving en in company over omgaan met rouw in organisaties voor HR medewerkersmanagers en medewerkers. Ook mogelijk: korte lunchbijeenkomsten met mindfulness oefeningen en korte meditaties. Zie hiervoor de informatie op de agenda.

De werkwijze kenmerkt zich door een persoonlijke benadering, vertrouwen,veiligheid, enthousiasme, warmte en respect. Er is veel ruimte voor eigen ervaringen van deelnemers. Programma's zijn flexibel, informatief, praktisch en interactief en afgestemd op de wensen van de opdrachtgever. Ruim 15  jaar ervaring als trainer-docent bij de Hanzehogeschool heeft mij in de gelegenheid gesteld een heel eigen stijl te ontwikkelen. De trainingen worden ook in opdracht verzorgd. Zie voor andere opdrachten mijn portfolio.


workshop rouw in organisaties

Samen sterk staan. Rouw in organisaties.

De workshop gaat in op rouw na overlijden. Aan het eind heb je 15 do's en don'ts in handen die direct toepasbaar zijn in de praktijk. Rouw in organisaties is een onderwerp dat de laatste 10 jaar wel gegroeid is in de publieke belangstelling, maar nog niet in elke organisatie de aandacht krijgt die het verdient. Graag zou ik met deze workshop een bijdrage leveren om rouw meer bespreekbaar te maken en handvatten en voorlichting te bieden aan leidinggevenden en HR functionarissen over dit onderwerp. Waarom is het onderwerp belangrijk?

* Per jaar is  ( naar schatting) een kwart miljoen medewerkers nabestaande.

* 40%  is een periode van 10 dagen tot een paar maanden niet in staat werk te doen.

* 7% keert nooit terug in de functie.

* Deze getallen zullen stijgen als medewerkers langer moeten werken.

* Veel organisaties hebben geen antwoord op ernstig verlies en rouw.

* In huidige HBO opleidingen is er onvoldoende of geen aandacht voor HRM en rouw

Bij ernstige rouw ontstaat vaak een gevoel van machteloosheid bij de omstanders. Wat kun je wel en wat kun je beter niet doen. Vaak leidt dit tot een afwachtende houding, terwijl er bij rouw beter initiatief genomen kan worden en contact kan worden gelegd. Wat voor mij belangrijk is, is dat de nabestaanden niet in de kou blijven staan, maar adequate hulp en steun krijgen, ook op de werkplek.Wat heeft deze interactieve workshop jou te bieden?

* Voorlichting over het rouwproces,

* Oefeningen om te ervaren wat rouw betekent,

* Praktische tips, do's en don'ts, voorbeeld van een protocol

* Ruimte voor persoonlijke vragen en casuïstiek,Waar en wanneer?

Waar en wanneer? Donderdagmiddag najaar 2015:  datum nader te bepalen. Inloop 13.00 uur met koffie en thee. M.F.C. De Ludinge, Ludinge 4,  9471 JD Zuidlaren. Kosten € 85, - ( incl.btw). Nadere informatie: 050 3095591. Heb je belangstelling dan graag via de mail aanmelden  met naam, adres, organisatie, telefoonnummer en e-mailadres. Maximale groepsgrootte is 15 deelnemers.

Contact

Titia Mulder Praktijk Apsara
Willem Plojterlaan 7
9766PL Eelderwolde.
0640463637
050 3095591
titiamulder@home.nl