Opleiding en ontwikkeling

 

Whispered Wishes: "Ontwikkeling begint met een hartenwens en de bereidheid die te volgen."

De problematiek van verlies in organisatiecontext moet niet worden onderschat. Het betreft niet alleen de zorg bij het overlijden van een medewerker of een dierbare van een medewerker, maar ook de grote veranderingen ( fusie, reorganisatie) in de organisatie zelf die van invloed zijn op het evenwicht en welbevinden van allen die daarin werkzaam zijn. Elke verandering vraagt een aanpassing en niet iedereen is daar direct toe in staat. Vanuit management of HRM kun je met kennis van zaken het proces bijsturen, wanneer je je bewust bent van de valkuilen. Als medewerker kun je je laten informeren en ondersteunen, zodat je niet verdwaalt in je eigen onzekerheid en emoties.

Apsara verzorgt bijscholing voor belangstellenden ( managers, HR professionals, werknemers)  die in korte tijd goede informatie, praktische handvatten en inzicht zoeken ten aanzien van de problematiek van verlies en rouw  in brede zin in relatie tot werk en organisaties. Verdieping is daana mogelijk maar niet voor iedereen noodzakelijk.

Mindfulness.( zie aktiviteiten en diensten)

Er zijn workshops van een dagdeel  met open inschrijving en in company over omgaan met rouw in organisaties voor HR medewerkersmanagers en medewerkers. Ook mogelijk: korte lunchbijeenkomsten met mindfulness oefeningen en korte meditaties. Zie hiervoor de informatie op de agenda.

De werkwijze kenmerkt zich door een persoonlijke benadering, vertrouwen,veiligheid, enthousiasme, warmte en respect. Er is veel ruimte voor eigen ervaringen van deelnemers. Programma's zijn flexibel, informatief, praktisch en interactief en afgestemd op de wensen van de opdrachtgever. Ruim 15  jaar ervaring als trainer-docent bij de Hanzehogeschool heeft mij in de gelegenheid gesteld een heel eigen stijl te ontwikkelen. De trainingen worden ook in opdracht verzorgd. Zie voor andere opdrachten mijn portfolio.

 

 

 

workshop rouw in organisaties

Samen sterk staan. Rouw in organisaties.

De workshop gaat in op rouw na overlijden. Aan het eind heb je 15 do's en don'ts in handen die direct toepasbaar zijn in de praktijk. Rouw in organisaties is een onderwerp dat de laatste 10 jaar wel gegroeid is in de publieke belangstelling, maar nog niet in elke organisatie de aandacht krijgt die het verdient. Graag zou ik met deze workshop een bijdrage leveren om rouw meer bespreekbaar te maken en handvatten en voorlichting te bieden aan leidinggevenden en HR functionarissen over dit onderwerp. Waarom is het onderwerp belangrijk?

* Per jaar is  ( naar schatting) een kwart miljoen medewerkers nabestaande.

* 40%  is een periode van 10 dagen tot een paar maanden niet in staat werk te doen.

* 7% keert nooit terug in de functie.

* Deze getallen zullen stijgen als medewerkers langer moeten werken.

* Veel organisaties hebben geen antwoord op ernstig verlies en rouw.

* In huidige HBO opleidingen is er onvoldoende of geen aandacht voor HRM en rouw

Bij ernstige rouw ontstaat vaak een gevoel van machteloosheid bij de omstanders. Wat kun je wel en wat kun je beter niet doen. Vaak leidt dit tot een afwachtende houding, terwijl er bij rouw beter initiatief genomen kan worden en contact kan worden gelegd. Wat voor mij belangrijk is, is dat de nabestaanden niet in de kou blijven staan, maar adequate hulp en steun krijgen, ook op de werkplek.Wat heeft deze interactieve workshop jou te bieden?

* Voorlichting over het rouwproces,

* Oefeningen om te ervaren wat rouw betekent,

* Praktische tips, do's en don'ts, voorbeeld van een protocol

* Ruimte voor persoonlijke vragen en casuïstiek,Waar en wanneer?

Waar en wanneer? Donderdagmiddag najaar 2015:  datum nader te bepalen. Inloop 13.00 uur met koffie en thee. M.F.C. De Ludinge, Ludinge 4,  9471 JD Zuidlaren. Kosten € 85, - ( incl.btw). Nadere informatie: 050 3095591. Heb je belangstelling dan graag via de mail aanmelden  met naam, adres, organisatie, telefoonnummer en e-mailadres. Maximale groepsgrootte is 15 deelnemers.

Actueel

03-01-2020 00:00
     Nieuwe bijeenkomsten 2020. Meditatie/ mindfulness is een manier om meer innerlijke vrijheid te kunnen ervaren. Je bewust te worden van wie je werkelijk bent. Wakker worden. Je niet teveel mee laten slepen met je emoties of teveel geloof te hechten aan je gedachten en...
20-03-2019 15:45
I am registered as guardian. This is the link: issp.inner-growth.org. In the way they teach  and who they are, Georgi and Bart are a great inspiration to me.  Text website: Due to losses in her personal life, Titia became interested and educated in grief processes. Having...
20-03-2019 00:00
Lezingen op 4 april in Groningen en op 10 april in Winschoten. Info hieronder. Op 25 juni doveninstituut Groningen voor de studentenvereniging Gente van toegepaste psychologie. Op uitnodiging van TrOost Groningen (organisatie Allerzielen Winschoten) houdt Titia Mulder een lezing over het omgaan met...
07-03-2018 12:09
Verlies in de privésfeer heeft impact op het werk. Goede begeleiding van rouwende medewerkers maakt je niet alleen een betrokken baas en een meelevende collega, maar zorgt ook voor minder verzuim. Leer in één dag hoe jij je collega’s kunt bijstaan in hun rouwproces. Meld je aan via...
23-08-2017 00:00
    Samen sterk staan is een workshop over het begeleiden van persoonlijke verliezen van medewerkers in organisaties en hoe daar adequaat mee om te gaan als leidinggevende of HR professional. Deze korte workshop gaat in op rouw na overlijden. Aan het eind heb...
05-08-2017 08:50
 'Veranderen in verbinding'als je wilt weten wat je kunt doen om medewerkers te ondersteunen en te begeleiden bij verandering in het werk. Een directeur: “Het zou me heel wat waard zijn als ik wist hoe ik mensen in beweging kan krijgen, zodat ze het echt anders gaan doen i.p.v. achterover...
10-12-2016 15:28
Onderstaande meditaties kun je beluisteren door op de titel van dit artikel te klikken. Je komt dan op een nieuwe pagina. De beschrijving van deze meditaties staat bij de ontspanningsmeditatie. Het behandelt de beweging vanuit de aarde naar het universum en de omgekeerde beweging. Laatste...
07-01-2016 18:19
Deze geleide meditatie is ontwikkeld door Georgi Johnson. Ik heb hem vertaald en ingesproken. Door op de bloem te klikken kun je de meditatie afspelen. Ik ben benieuwd of het "werkt".  Het geluid is beter wanneer je een koptelefoon gebruikt. Ik hoor graag wat je mening is. Er zijn ook 2 andere...
19-12-2015 18:36
Een onmogelijke combinatie; het dragen van verdriet en allerlei georganiseerde festiviteiten om je heen... Waar is plek voor degenen die verdriet met zich mee dragen? Hoe rekening te houden met je eigen draagkracht? Wat kun jij doen voor degene in jouw omgeving die treurt? Hoe kunnen we zorgen...

Contact

Titia Mulder Praktijk Apsara
Willem Plojterlaan 7
9766PL Eelderwolde.
0640463637
050 3095591
titiamulder@home.nl