Livvit coaching hogescholen

Livvit is een product van Achmea zilveren kruis met als doel personeel van hogescholen te begeleiden bij voorkoming van verzuim en bij ondersteuning van reïntegratie na een periode van verzuim. Via een ABR light procedure heeft een kwaliteitscontrole plaats gevonden. Apsara staat op de lijst van certificaathouders www.achmea-abr.nl. Via de teamleider kan gebruik gemaakt worden van livvit coaching. De kosten zijn dan voor rekening van Achmea. Het coachtraject kent een standaard van 6 gesprekken inclusief de intake. Ik voer 6 gesprekken van anderhalf uur. Vooraf vindt een kennismakingsgesprek plaats met de teamleider en het traject wordt met een evaluatie afgesloten. De gecoachte houdt gedurende het traject een logboek bij en schrijft aan het eind een eindevaluatie. Afhankelijk van de situatie wordt er soms een verlenging toegestaan. Deze kosten komen vaak voor rekening van de school. Heb je belangstelling voor een coachtraject? Een vrijblijvend kennismakingsgesprek hoort dan tot de mogelijkheden.

Contact

Titia Mulder Praktijk Apsara
Willem Plojterlaan 7
9766PL Eelderwolde.
0640463637
050 3095591
titiamulder@home.nl