Livvit coaching hogescholen

Livvit is een product van Achmea zilveren kruis met als doel personeel van hogescholen te begeleiden bij voorkoming van verzuim en bij ondersteuning van reïntegratie na een periode van verzuim. Via een ABR light procedure heeft een kwaliteitscontrole plaats gevonden. Apsara staat op de lijst van certificaathouders www.achmea-abr.nl. Via de teamleider kan gebruik gemaakt worden van livvit coaching. De kosten zijn dan voor rekening van Achmea. Het coachtraject kent een standaard van 6 gesprekken inclusief de intake. Ik voer 6 gesprekken van anderhalf uur. Vooraf vindt een kennismakingsgesprek plaats met de teamleider en het traject wordt met een evaluatie afgesloten. De gecoachte houdt gedurende het traject een logboek bij en schrijft aan het eind een eindevaluatie. Afhankelijk van de situatie wordt er soms een verlenging toegestaan. Deze kosten komen vaak voor rekening van de school. Heb je belangstelling voor een coachtraject? Een vrijblijvend kennismakingsgesprek hoort dan tot de mogelijkheden.

De aanvraagprocedure Livvit cf voorlichting stafbureau HRM:

  1. Een aanvraag te doen mbv het aanvraagformulier op https://www.hanze.nl/nld/organisatie/stafbureau/human-resources/arbo-en-gezondheid/gezondheid-en-welzijn/gezondheid-welzijn
  2. Rechts in beeld is een oranje knop. Dan het form invullen (gezondheidsoplossing die aangeklikt moet worden is : coaching mentaal/ en als aanbieder: eigen aanbieder en dan in het veld de betreffende naam van de coach). Graag ook een budgetcode voor het restbedrag (is een veld voor in het formulier). Dan loopt het wat betreft financiën ook direct goed. En als je wilt, dan noteer je in het opmerkingen veld, dat het traject al gestart is.
  3. Dan krijgt de betreffende coach bericht van Livvit en een dossiernummer, die nodig is voor de facturering. Er is een vergoeding van 450 euro per coach.
  4. Livvit stuurt de factuur met het restbedrag naar de Hanzehogeschool.

Livvit is heel duidelijk in de procedure, en achteraf de vergoeding terug krijgen is niet mogelijk.

Je kunt eventueel ook de hele procedure opnieuw in gang zetten.

 

 

Contact

Titia Mulder Praktijk Apsara
Willem Plojterlaan 7
9766PL Eelderwolde.
0640463637
050 3095591
titiamulder@home.nl